Berghuis (Christenunie), J. (Jan)

foto van Berghuis (Christenunie), J. (Jan)

Telefoon: (050) 301 48 14 (privé)
E-mail:cu@bedum.nl

Functie: Fractievoorzitter Christenunie, raadslid, plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad, nestor, voorzitter commissie ABZ, lid commissie VROM