Vergaderkalender

De raad en de commissies vergaderen doorgaans maandelijks met uitzondering van de maand augustus. Normaliter vinden vergaderingen plaats om 19.30 uur in het gemeentehuis in Bedum. Voorafgaand aan de vergadering wordt de agenda (of annulering) gepubliceerd in de krant en op besluitvorming.bedum.nl. Op dit adres kunt u de videobeelden van de vergadering bovendien live of later bekijken. 

Vergaderdata Gemeenteraad 2018

  • 25 januari
  • 22 februari
  • 28 maart
  • 26 april
  • 31 mei
  • 21 juni
  • 12 juli
  • 19 juli (reserve)
  • 20 september
  • 18 oktober
  • 6 november (begroting)
  • 8 november (begroting)
  • 13 december

 Vergaderdata commissie ABZ 2018

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 15 maart
 • 12 april
 • 17 mei
 • 7 juni
 • 5 juli
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 29 november

Vergaderdata commissie VROM 2018

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 14 maart
 • 11 april
 • 16 mei
 • 6 juni
 • 4 juli
 • 5 september
 • 3 oktober
 • 27 november