Vergaderkalender

De raad en de commissies vergaderen doorgaans maandelijks met uitzondering van de maand augustus. Normaliter vinden vergaderingen plaats om 19.30 uur in het gemeentehuis in Bedum. Voorafgaand aan de vergadering wordt de agenda (of annulering) gepubliceerd in de krant en op besluitvorming.bedum.nl. Op dit adres kunt u de videobeelden van de vergadering bovendien live of later bekijken. 

Vergaderdata Gemeenteraad 2018

  • 25 januari
  • 22 februari
  • 28 maart
  • 26 april
  • 31 mei
  • 21 juni
  • 12 juli
  • 19 juli (reserve)
  • 20 september
  • 18 oktober
  • 6 november (begroting)
  • 8 november (begroting)
  • 13 december

Vergaderdata commissie ABZ en VROM 2018

De vergadering van de raadscommissie ABZ wordt gecombineerd met de raadscommissie VROM, zij vergaderen op de donderdag op de volgende data:

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 15 maart
 • 12 april
 • 17 mei
 • 7 juni
 • 5 juli
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 29 november