Rekenkamercommissie

De gemeente Bedum kent sinds 2006 een eigen rekenkamercommissie (Rkc). Deze commissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. Zij ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak. De commissie onderzoekt op allerlei gebied of het beleid van de gemeente effect heeft en of de gemeente haar geld goed en doelmatig besteedt.

Onderzoeken

De rekenkamercommissie maakt ieder jaar een onderzoeksprogramma. Naast de gemeenteraad kan kunnen ook inwoners van de gemeente onderzoeksonderwerpen aandragen. Uiteindelijk is het de commissie die zelfstandig bepaalt welk onderwerp zij onderzoekt en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Het werk van de commissie gebeurt objectief en onafhankelijk. Zij brengt advies uit aan de gemeenteraad zonder een partijpolitiek oordeel. In de onderzoeken wordt altijd teruggekeken naar het verleden, met als nadrukkelijke bedoeling te leren voor de toekomst.

Leden

In Bedum heeft de raad bewust gekozen voor een rekenkamercommissie met een sterke vertegenwoordiging vanuit de raad en een onafhankelijke voorzitter. Vier fracties hebben een lid aangewezen; op dit moment zijn dat Therese Doesburg, Roel Kuiper, Sietske Journée en Rolf van Bruggen. De externe voorzitter is drs. E. de Haan uit Hoogezand. De secretaris van de commissie is de heer Reijsoo. Via de secretaris komt u in contact met de rekenkamercommissie: h.reijsoo@bedum.nl.

Rapporten

Sinds de oprichting van de commissie zijn verschillende documenten opgesteld en onderzoeken uitgevoerd. U vindt ze aan de rechterzijde van deze pagina.

Zie ook