Vergaderkalender

De raad en de commissies vergaderen doorgaans maandelijks met uitzondering van de maand augustus. Normaliter vinden vergaderingen plaats om 19:30 uur in het gemeentehuis te Bedum. Voorafgaand aan de vergadering wordt de agenda (of annulering) gepubliceerd in de krant en op besluitvorming.bedum.nl. Op dit adres kunt u de videobeelden van de vergadering bovendien live of later bekijken. 

Vergaderdata Gemeenteraad

 •  26 januari
 • 16 februari
 • 16 maart
 • 20 april
 • 18 mei
 • 22 juni
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 7 november (begroting)
 • 9 november (begroting)
 • 4 december 

Vergaderdata commissie ABZ

 • 12 januari
 • 2 februar
 • 2 maart
 • 6 april
 • 2 mei
 • 8 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 30 november

 

Vergaderdata commissie VROM

 •  11 januari
 • 1 februari
 • 1 maart
 • 5 april
 • 3 mei
 • 7 juni
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 29 november