de Vries (CDA) , J. (Johannes)

foto van de Vries (CDA) , J. (Johannes)

Portefeuille: 3e loco-burgemeester, verkeer en vervoer, openbare werken, waterketen, agrarische zaken/natuur en landschap, toerisme en recreatie, cultuur/sociaal cultureel werk, ruimtelijke ordening en monumentenzorg.

Telefoon: 050 3010093 (privé)
E-mail:j.devries@bedum.nl

Functie: Wethouder, 3e loco-burgemeester