Burgemeester Erica van Lente

Functie: Burgemeester

Portefeuille

 • openbare orde en veiligheid/handhaving,
 • brandweer,
 • politie/GHOR,
 • gaswinning,
 • burger en bestuur/communicatie,
 • intergemeentelijke samenwerking,
 • gemeentelijke herindeling,
 • personeel en organisatie,
 • ict/digitale dienstverlening,
 • economische zaken,
 • vastgoedzaken,
 • coördinatie centrumplan
 • internationale contacten.

Nevenfuncties voortvloeiend uit burgemeesterschap:

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio (o)
 • Lid driehoeksoverleg politie district Ommelanden-West
 • Plv. lid algemeen bestuur Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG) 
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Regio Groningen-Assen

Overige nevenfuncties:

 • Lid bestuur Thuishuis, franchiseorganisatie in kleinschalige kinderopvang (b)
 • Voorzitter Raad va Advies Talen & Culturen, Faculteit Letteren, RuG (o)

Toelichting op de afkortingen

(a) = ambtshalve
(na)= niet ambtshalve
(b) = bezoldigd
(o) = onbezoldigd