Referendum 6 april 2016

Op woensdag 6 april 2016  vond het raadgevend referendum plaats over het wetsvoorstel dat strekt tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de EU en de Oekraïne. Kiesgerechtigde Nederlanders konden  op het stembiljet de volgende vraag beantwoorden: Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de  Associatieovereenkomst tussen de EU en de Oekraïne?

2948 inwoners van de gemeente Bedum maakten gebruik van hun stemrecht. Met een opkomstpercentage van 36,1% is in Bedum als volgt gestemd:

  • Voor het verdrag: 1500
  • Tegen het verdrag: 1415
  • Blanco: 17
  • Ongeldig: 16