Referendum 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 werd een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Voorlopige uitslag raadgevend referendum op 21 maart 2018

In de gemeente Bedum hebben 2865 mensen hun stem uitgebracht tijdens het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Op de vraag "Bent u VOOR of TEGEN de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?" werd als volgt geantwoord:

1161 stemmen voor (40,6 % van het aantal geldige stemmen)

1675 stemmen tegen (58,6 % van het aantal geldige stemmen)

Daarnaast waren er 23 stemmen blanco en 6 stemmen ongeldig.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)

Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen– en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

Meer informatie over de Wiv 2017 is te vinden op de website van de Referendumcommissie. De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om de kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. U kunt op 21 maart via het stembiljet de volgende vraag beantwoorden: Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

Meer informatie over stemmen in Bedum vindt u hier.