Gemeenteraadsverkiezingen later, wél referendum

Op woensdag 21 maart 2018 vinden in de meeste gemeenten de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Maar niet in de BMWE-gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Dat komt door de herindeling per 1 januari 2019. Lees meer over Gemeenteraadsverkiezingen later, wél referendum

Referendum 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 werd een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Lees meer over Referendum 21 maart 2018

Stemmen

U ontvangt van de gemeente Bedum een stempas als u: Lees meer over Stemmen

Overzicht stembureaus in Bedum

Met uw stempas kunt u in de gemeente Bedum stemmen bij het stembureau waar u maar wilt. Op uw stempas staat het stembureau vermeld waar u wordt uitgenodigd. Lees meer over Overzicht stembureaus in Bedum