Verkiezingen Tweede kamer 2017

Op woensdag 15 maart 2017 worden de verkiezingen gehouden voor de leden van de Tweede kamer der Staten-Generaal. Dit jaar is het stembureau Opmaat niet beschikbaar i.v.m. een verbouwing. We hebben een stembureau ingericht in de tijdelijke School in Ter Laan. Lees meer over Verkiezingen Tweede kamer 2017

Referendum 6 april 2016

Op woensdag 6 april 2016  vond het raadgevend referendum plaats over het wetsvoorstel dat strekt tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de EU en de Oekraïne. Kiesgerechtigde Nederlanders konden  op het stembiljet de volgende vraag beantwoorden: Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de  Associatieovereenkomst tussen de EU en de Oekraïne? Lees meer over Referendum 6 april 2016

Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap Noorderzijlvest 2015

Als inwoner van de gemeente Bedum koos u op woensdag 18 maart 2015 de leden van Provinciale Staten (download kandidatenlijst Provinciale Staten) van de provincie Groningen en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest (download kandidatenlijst Waterschap), meer over de verkiezingen van het Waterschap. Lees meer over Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap Noorderzijlvest 2015

Gemeenteraad 2014-2018

Op 19 maart 2014 waren er gemeenteraadsverkiezingen. 65,65% van de inwoners liet hun stem horen. De  uitslag in Bedum is daarmee als volgt: Lees meer over Gemeenteraad 2014-2018

Europees Parlement 2014-2019

Op 22 mei 2014 vonden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. De uitslagen van de verkiezingen in Bedum kunt u downloaden. Lees meer over Europees Parlement 2014-2019