Vacatures

Wij staan voor een nuchtere, Groningse aanpak. Degelijk en betrouwbaar; niet kletsen maar doen! Waar medewerkers én organisatie zowel zelfstandig als samen kunnen werken. Korte lijnen, informeel, praktisch en gericht op resultaat. En een voortreffelijke werksfeer niet te vergeten. Spreekt dat u aan? Blijf onze vacatures volgen!

Wij zoeken een:

 • Voorzitter klankbordgroep en een
 • Medewerker civiele techniek.

 

Vacature: Voorzitter klankbordgroep

De BMWE-gemeenten zullen per 1 januari 2019 fuseren. In een relatief korte tijd zal een uitgebreid en intensief traject worden doorlopen om te komen tot de herindeling. Een traject waarin raadsleden, collegeleden, ambtenaren maar ook burgers en andere stakeholders betrokken zullen worden. Wanneer het gaat om de raad is een belangrijke rol weggelegd voor de raadsklankbordgroep herindeling. De raadsklankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle vier betrokken gemeenteraden, die gedurende het herindelingstraject functioneert in de voorbereiding van raadsbesluitvorming.  De raadsklankbordgroep bestaat uit 24 raadsleden, voorzitter, vier griffiers, de programmamanager / voorzitter van de stuurgroep, één burgemeester en één gemeentesecretaris.

Logo BMWE samen sterker

De raadsklankbordgroep is per direct op zoek naar een onafhankelijk extern voorzitter

Taken van een voorzitter

De voorzitter van de raadsklankbordgroep heeft de volgende taken:

 • De voorzitter leidt de vergadering en is belast met handhaving en orde en laat de leden van de klankbordgroep excelleren.
 • De voorzitter spreekt mee in de vergadering, hij adviseert, maar heeft geen stemrecht.
 • De voorzitter, ondersteund door de griffier/secretaris, stelt de agenda op voor de vergaderingen.
 • De voorzitter kan anderen, zoals leden van de Stuurgroep, ambtenaren of externen uitnodigen als dit de vergadering dient.
 • Samen met de griffier-secretaris voert de voorzitter overleg over procesafstemming en voortgang met de programmamanager / voorzitter van de Stuurgroep . Hierbij heeft de voorzitter oog voor de balans tijdsdruk versus zorgvuldigheid (waarbij zorgvuldigheid boven tijdsdruk gaat).
 • De voorzitter concludeert helder af en kan meningen goed verwoorden.

Vaardigheden en kennis (functie eisen)

Om deze taken te kunnen uitvoeren dient een voorzitter over de volgende vaardigheden en kennis te beschikken:

 • Verbindend vermogen
 • Heldere en bondige spreekstijl: zaken duidelijk kunnen presenteren
 • Kennis van zaken met ruime ervaring in het openbaar bestuur
 • Discussies kunnen leiden: deelnemers evenredig aan bod laten komen, standpunten kunnen samenvatten, conclusies kunnen trekken, besluiten kunnen formuleren
 • Tijd kunnen bewaken
 • Conflicten kunnen hanteren
 • Kunnen coördineren
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Knopen kunnen doorhakken

Tijdsinvestering en honorarium

De vergaderingen van de raadsklankbordgroep in (de eerste helft van) 2017 zijn (voorlopig) gepland op:

 • Dinsdag 7 maart
 • Woensdag 19 april
 • Woensdag 17 mei
 • Woensdag 21 juni
 • Woensdag 12 juli

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden op verschillende locaties binnen de vier gemeenten gehouden.

Vergoeding

Het tijdsbeslag bedraagt gemiddeld 8 uur per maand tot het moment van herindeling.  De voorzitter van de raadsklankbordgroep ontvangt een passende bruto vergoeding.  Tevens worden de reiskosten vergoed.

Uw reactie

Uw gemotiveerde reactie met curriculum vitae zien wij graag uiterlijk 22 februari 2017 tegemoet. De selectiegesprekken zijn gepland op woensdag  1 maart 2017 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Bedum. U kunt uw reactie richten aan en nadere informatie inwinnen bij de heer H. Reijsoo, raadsgriffier Bedum, via: h.reijsoo@bedum.nl , telefoonnummer (050) 30 18 911.

 

Wij zoeken een Medewerker Civiele Techniek

De gemeente Bedum is op zoek naar een Medewerker Civiele Techniek voor 36 uur per week tot en met 31 december 2018

Hoe ziet onze organisatie er uit?

Onze organisatie bestaat uit 77 medewerkers, verdeeld over de afdelingen Welzijn, Middelen, VROM, Stafconcern en Openbare Werken. De gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond werken op diverse onderdelen nauw samen. Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten op in een nieuwe gemeente.

Wat houdt de functie in?

In de functie ga je je bezig houden met civiel- en cultuurtechnische projecten die je gaat leiden vanaf de initiatieffase. Je bent zelfstandig belast met beleidsontwikkeling, voorbereiding, uitvoering en het beheer van wegen, bruggen en openbare verlichting. Je zorgt voor een tijdige afstemming met partijen als: adviesbureaus, nutsbedrijven, aannemers, leveranciers en direct belanghebbenden. Voor je functie is het noodzakelijk dat je deelneemt aan diverse interne en externe overlegsituaties. Daarnaast bestaat je functie uit het opstellen en controleren van ontwerpen, bestekken en berekeningen. Tenslotte maak je kostenramingen en zorg je voor kredieten.

Wie zoeken wij?

Een medewerker met een HBO werk- en denkniveau (HBO Civiele Techniek) die naast ruime werkervaring, kennis heeft van beheerprogramma´s op het gebied van wegen. Communicatief ben je sterk. Daarnaast kun je projectmatig werken en heb je kennis van RAW systematiek. Ook kun je zelfstandig en integraal werken.

Wat bieden wij?

Een leuke afwisselende baan met brede verantwoordelijkheden. Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring een salaris (bij een fulltime dienstverband) van minimaal € 2.527,00 bruto per maand (schaal 9) en maximaal € 4.121,00 (schaal 10). Wij bieden de mogelijkheid om een goede balans te vinden tussen werk en privé door o.a. flexibele werktijden en een goede verlofregeling. Al onze medewerkers kunnen gebruik maken van de voorzieningen uit het IZA-bedrijfszorgpakket. Verder hebben wij goede opleidingsmogelijkheden en een plezierig werkklimaat in een moderne werkomgeving.

De functie wordt voorlopig ingedeeld in de HR21 normfunctie Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III.

Interesse?

Schrijf dan uiterlijk 11 februari a.s. een sollicitatiebrief voorzien van je curriculum vitae aan het college van burgemeester en wethouders van Bedum, Postbus 38, 8780 AA Bedum. Mailen kan ook naar personeel.organisatie@bedum.nl

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Dolf Spinder, hoofd afdeling Openbare Werken, te bereiken op telefoonnummer 050-3018253. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Evelyn Bisschop, personeelsadviseur BMW-gemeenten, telefoonnummer 050-3018225.