Klacht gemeente

Wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u behandelt, kunt u een klacht indienen. Een klacht is iets anders dan bezwaar indienen over een vergunning of over beleid. U kunt klagen over gedragingen van ambtenaren of bestuurders, over wachttijden of als u van-het-kastje-naar-de-muur wordt gestuurd.

Klagen bij de onafhankelijk klachtenfunctionaris

Uw onvrede kunt u kenbaar maken bij de betrokken ambtenaar. Helpt dit niet, dan kunt u contact opnemen met de heer van Vliet uit Bedum. Deze ombudsfunctionaris is geen ambtenaar of bestuurder, en dus onafhankelijk. De heer van Vliet houdt elke woensdag spreekuur tussen 19.00 en 20.30 uur. U kunt hem telefonisch bereiken op het volgende telefoonnummer: (050) - 301 14 01.

Wilt u meer weten over klachtbehandeling?

Neemt u dan op woensdagavond tussen 19.00 en 20.30 uur contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris, telefoonnummer: (050) - 301 14 01, of bel tijdens kantooruren de gemeente, telefoonnummer: (050) - 301 89 11.