Bezwarencommissie

De gemeenten Bedum, De Marne en Winsum hebben een gezamenlijke bezwarencommissie. In de Algemene wet bestuursrecht is geregeld dat direct belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen een besluit van het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur moet vervolgens aan de hand van het bezwaar beoordelen of het bestreden besluit in stand kan blijven. Onderdeel van dit proces is het horen van de betrokkenen. I n de gemeente Bedum kan het college van burgemeester en wethouders hierbij een onafhankelijke intergemeentelijke adviescommissie inschakelen: de bezwarencommissie. Deze commissie hoort de belanghebbende en adviseert vervolgens het gemeentebestuur. De commissie bestaat uit twee zogeheten ¨kamers¨. Kamer I behandelt bezwaren rond sociale voorzieningen, waaronder de Wmo; kamer II behandelt de overige bezwaarschriften.

Voorzitter

Beide kamers staan onder voorzitterschap van de heer mr. drs. J.H.G.H. Ananias MSc PMP uit Veendam. Nevenfunctie: eigenaar adviesbureau.

Secretaris

Mevrouw M. Gerdes is secretaris van kamer I, tel. 0595-447713.
Mevrouw C. Groenewolt is secretaris van kamer I (alleen  Wmo) en kamer II, tel. 050-3018273.

De leden

Kamer I: sociale voorzieningen

mevrouw mr. J.S. Greven-Slagter uit Winsum. Nevenfunctie: jurist gemeente Leek.
de heer mr. K.B. Spoelstra uit Feerwerd. Nevenfunctie: advocaat.
Plaatsvervangend lid: mevrouw mr. L.C. Commandeur uit Groningen. Nevenfunctie: rijksambtenaar.

Kamer II: overige bezwaren en beroep

de heer mr. P.M.J. de Goede uit Winsum. Nevenfunctie: advocaat.
de heer mr. H.J. Woltersom uit Zuurdijk. Nevenfunctie: rentmeester.
Plaatsvervangend lid: de heer mr. L.H. Goris uit Paterswolde. Nevenfunctie: jurist gemeente Delfzijl.

Jaarverslag

De commissie moet  jaarlijks vóór 1 juli een verslag uit te brengen van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar. Hieronder kunt u de navolgende jaarverslagen inzien: