Vacatures

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (verder: BMWE-gemeenten) gaan op 1 januari 2019 fuseren. Zij werken echter al geruime tijd samen in het Sociaal Domein. Het beleid op het gebied van de Wmo, Jeugd en Participatie is geharmoniseerd. De uitvoering van de Participatiewet is ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Participatie Noord-Groningen en de uitvoering van de Jeugdwet ligt bij het CJG Noord-Groningen. Gewerkt wordt aan de vormgeving van een gezamenlijke backoffice Wmo/Jeugd en de eerste ervaringen worden opgedaan met de integrale ondersteuning (casusregie). Lees meer over Vacatures

Klacht gemeente

Wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u behandelt, kunt u een klacht indienen. Een klacht is iets anders dan bezwaar indienen over een vergunning of over beleid. U kunt klagen over gedragingen van ambtenaren of bestuurders, over wachttijden of als u van-het-kastje-naar-de-muur wordt gestuurd. Lees meer over Klacht gemeente

Contact

Op werkdagen van 8.00 - 12.00 uur. Lees meer over Contact