Nieuwsbericht Zieke bomen door essentaksterfte

Gepubliceerd op: 25 september 2012

Medewerkers van openbare werken markeren deze periode bomen in de gemeente die deze winter geveld moeten worden. Het gaat hier om bomen die dood zijn of al dusdanig zijn aangetast dat ze gevaar opleveren wanneer ze niet gekapt worden. Helaas betreft het dit jaar meer bomen dan gebruikelijk omdat er essentaksterfte heerst. Deze bomenziekte was in het buitenland al langer bekend. Inmiddels is de ziekte ook op diverse plaatsen in Nederland aangetroffen. Vooral de gewone es en de smalbladige es worden aangetast. Meer informatie over deze ziekte vindt u op ondermeer de volgende websites: