Nieuwsbericht Zeven kerstmannen zien toe op afspraken

Gepubliceerd op: 15 december 2017

Geen ontkomen meer aan, zou je zeggen. Want maar liefst zeven kerstmannen waren getuige van de ondertekening van de 'prestatieafspraken' tussen de gemeente Bedum en woningstichting Wierden en Borgen. Met de ondertekening verplicht de stichting zich tot verschillende inspanningen in 2018 op het gebied van de sociale woningbouw in Bedum. Het huurdersplatform Bedum Ten Boer is er nauw bij betrokken.

Wierden en Borgen heeft, onder veertien streng toeziende kerstmanogen,  plechtig verklaard zich volgend jaar te zullen inzetten voor de bouw van 18 woningen op de zogenaamde 'Vogelzanglocatie' aan Boterdiep Oz in Bedum en negen seniorenwoningen aan de Folkerdastraat, eveneens in Bedum.

Ook de tweede fase voor de nieuwbouw voor 'Bederawalda' moet het komend jaar uit de startblokken. En in Onderdendam moet het 'gat' aan de Stadsweg  worden ingevuld met zes levensloopbestendige huurwoningen.

Er schuilt wel een addertje onder de sneeuw. Wethouder Jan-Willem van de Kolk: "Wierden en Borgen is voor de realisatie van de afspraken mede afhankelijk van de NAM. De gaswinner moet de kosten van het aardbevingsbestendig maken van nieuwbouw voor rekening nemen. Het overleg daarover verloopt erg moeizaam. Heel teleurstellend. Ons geduld raakt op. We kunnen de steun van de kerstmannen dus goed gebruiken. Ze hebben mij verzekerd streng op de naleving van de afspraken toe te gaan zien."

2017-12-14 Prestatieafspraken Wierden en Borgen

Op de foto: De zeven kerstmannen en directeur Rinze Kramer van Wierden en Borgen, wethouder Jan-Willem van de Kolk en Ida Douma van Huurderplatform Bedum-Ten Boer.