Nieuwsbericht Zeer ruime voldoende voor Wmo-dienstverlening in BMWE-gemeenten

Gepubliceerd op: 25 november 2014

Inwoners van de samenwerkende gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond die gebruik maken van een Wmo-voorziening beoordelen de dienstverlening van de gemeenten rondom de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) met een zeer ruime voldoende: het gemiddelde rapportcijfer is een 7,4. Dit blijkt uit een enquête die onlangs in opdracht van de BMWE-gemeenten door onderzoeksbureau Aha! uit Groningen is gehouden. Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. De Wmo heeft als belangrijk doel dat mensen mee kunnen (blijven) doen in de samenleving.

Doel en omvang onderzoek

Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de tevredenheid van Wmo-cliënten over de gemeentelijke dienstverlening en de toegekende Wmo-voorzieningen. Voor het onderzoek werden in de vier gemeenten 1359 Wmo-cliënten om hun mening gevraagd. Daarvan heeft bijna de helft (597 cliënten) meegewerkt aan het onderzoek.

 

Dienstverlening

De tevredenheid over de Wmo-dienstverlening in de BMWE-gemeenten ligt erg dicht bij elkaar. De aanvraagprocedure is voor Wmo-cliënten duidelijk en het merendeel voelt zich ondersteund door de Wmo. Het meest belangrijk vinden de ondervraagden de deskundigheid van en wijze van behandelen door de medewerkers van de gemeente, gemiddeld geven de ondervraagden hiervoor een 7,3 en een 7,6 als rapportcijfer.

 

Voorzieningen

De thuiszorgmedewerkers en de manier waarop de zorg is geregeld worden zeer gewaardeerd door de ondervraagden: met gemiddeld een 8,1 voor de thuiszorgmedewerkers en een 7.9 voor de organisatie. Ook over de overige voorzieningen zijn de ondervraagden over het algemeen tevreden.

 

Tevredenheid op peil houden

De BMWE-gemeenten zijn tevreden met de uitkomst van dit onderzoek en stellen zich tot doel de klanttevredenheid op dit peil te houden. Om dit te kunnen meten wordt de klanttevredenheid periodiek gemeten.