Nieuwsbericht WOZ-waarden openbaar sinds 1 oktober

Gepubliceerd op: 05 oktober 2016

Sinds 1 oktober 2016 zijn WOZ-waarden van woningen in Nederland openbaar. Op dit moment zijn echter slechts de WOZ-waarden van ruim 90 gemeenten in te zien via het WOZ-waardeloket (www.wozwaardeloket.nl). De gegevens in de gemeente Bedum zijn nog niet zichtbaar. Een technisch probleem ligt hier aan ten grondslag. We verwachten dat het probleem binnen afzienbare tijd is opgelost.

Meer transparantie

Het beschikbaar stellen van WOZ-waarden is bedoeld om meer transparantie te bieden over de onderlinge verschillen tussen WOZ-waarden van woningen. De ontvanger van een WOZ-waarde heeft daardoor meer mogelijkheden om te beoordelen of zijn of haar WOZ-waarde correct is.