Nieuwsbericht Woz-waarde in Bedum gedaald

Gepubliceerd op: 06 maart 2012

Gemiddeld is de woz-waarde van woningen in de gemeente Bedum dit jaar 1 รก 2% gedaald. Hiermee volgt de gemeente de marktwaarde: het uitgangspunt voor waardering is immers een vergelijking met verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Dat effect ziet u pas een jaar later. Dat komt door dat de waardepeildatum is vastgesteld op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar.

Met sommige statistieken wordt het beeld geschetst dat de gemiddelde woz-waarde in Bedum gestegen is. Die statistieken zijn gebaseerd op de totale woz-waarde van alle onroerende zaken in de gemeente. Die is gestegen als gevolg van nieuwbouw in de gemeente. Zowel in Ter Laan als op het bedrijvenpark zijn onroerende zaken gebouwd die voor het eerst in de taxatie zijn betrokken. Ook zijn er locaties waar woningen zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw (Riekele Prinsstraat, Almastraat e.d.). In de periode tussen sloop en bouw worden deze niet in de taxatie betrokken. Bovendien is de nieuwbouw waardevermeerderend ten opzichte van wat er voorheen stond. De meeste gemeenten laten deze effecten buiten beschouwing in de cijfers, waardoor een daling van de gemiddelde waarde zichtbaar wordt. In werkelijkheid is de situatie in Bedum dus niet anders dan in andere gemeenten.