Nieuwsbericht Wmo-cliënten ervaren dienstverlening Wmo-loket Bedum als positief

Gepubliceerd op: 02 augustus 2017

In het voorjaar van 2017 heeft gemeente Bedum een onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van inwoners die in 2016 ondersteuning hebben gekregen via het Wmo-loket. Hoe tevreden zijn zij over de dienstverlening van het Wmo-loket? Wat vinden zij van de ondersteuning die zij hebben gekregen?

Hieronder leest u een toelichting op de belangrijkste resultaten.

Contact met de gemeente

86% wist waar ze moesten zijn met hun hulpvraag. Van de respondenten geeft 74% aan dat zij snel werden geholpen (t.o.v. 64% in 2015). 52% van de respondenten is naar de gemeente doorverwezen door de huisarts of een andere zorgverlener.

Het keukentafelgesprek

Van de respondenten heeft 35% het afgelopen jaar een keukentafelgesprek gehad. Uit de antwoorden blijkt dat bij de keukentafelgespreken van cliënten van onze gemeente vaker een naaste aanwezig is (48%). Verder voert in onze gemeente 44% van de cliënten alleen (zonder ondersteuning) het keukentafelgesprek.

Cliëntondersteuning

18% van de respondenten geeft aan dat ze wisten dat ze gebruik konden maken van cliëntondersteuning. Van de respondenten die gebruik hebben gemaakt van cliëntondersteuning is 100% hier (heel) tevreden over. Ook vinden alle respondenten dat de cliëntondersteuner onafhankelijk hulp biedt.

De ondersteuning

Een grote meerderheid van de respondenten geeft aan dat de ondersteuning past bij de hulpvraag (82%) en de kwaliteit van de ondersteuning goed vindt (76%).

Effect van de ondersteuning

Het effect van de Wmo-voorziening op zelfredzaamheid en participatie wordt gemeten via de ervaringen van klanten met een drietal stellingen. Hieruit blijkt dat 74% van de respondenten door de ondersteuning beter dingen kan doen die zij willen, 79% kan zich beter redden en 71% heeft een betere kwaliteit van leven.

Wat doen we met de resultaten?

De gemeente gebruikt de uitkomsten om de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren.

Meer informatie

U kunt het volledig Onderzoeksrapport Wmo inzien. Wilt u weten hoe de gemeente Bedum ten opzichte van andere gemeenten scoort? Kijk dan eens op www.waarstaatjegemeente.nl.