Nieuwsbericht Werkzaamheden centrum

Gepubliceerd op: 16 juni 2017

Onlangs is een begin gemaakt met de vervanging van de riolering in het centrum van Bedum. In verband hiermee wordt de Kleinestraat ter hoogte van de Gereformeerde kerk gestremd. Die stremming duurt naar verwachting van 22 tot 30 juni. Meer informatie vindt u onder Plannen en projecten. Daar vindt u te zijner tijd ook informatie over toekomstige omleidingen en stremmingen.