Nieuwsbericht Vervanging installaties De Beemden in zomervakantie

Gepubliceerd op: 08 mei 2014

De verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties van het zwembad De Beemden in Bedum worden in de zomervakantieperiode vervangen. Aanvankelijk bestond er een kans dat dat na de vakantie zou gebeuren. Dat stuitte onder meer op bezwaren van de gebruikers van het complex. Mede om daaraan tegemoet te komen, nam de gemeente in de aanbesteding regels op over de periode waarin het werk zou moeten worden uitgevoerd. Een aantal werkzaamheden wordt verder vervroegd uitgevoerd. De aannemer heeft aangegeven aan die voorwaarden te kunnen voldoen. Daarmee is aan de bezwaren van de gebruikers van het complex tegemoet gekomen.

Gebruik restwarmte

De installaties in De Beemden moeten worden vervangen. Er is sprake van veroudering en inefficiëntie. Voor de vervanging is gekozen voor het gebruik van restwarmte van de nabijgelegen zuivelfabriek van FrieslandCampinaDomo. Deze optie vereist weliswaar een grotere investering dan vervanging door meer traditionele apparatuur; op termijn kan er op die investering worden terugverdiend. In het project participeert ook het Waterbedrijf Groningen. Dat neemt een deel van de kosten en de risico’s voor zijn rekening.

Sluiting zwembad tijdens werkzaamheden

Vanaf 23 juni wordt begonnen met de voorbereidingen voor het werk. Door de werkzaamheden is het complex van 7 tot en met 25 juli voor het publiek gesloten. Daarna verricht de gemeente nog onderhoudswerkzaamheden in het complex maar dat heeft voor bezoekers verder geen gevolgen. Het zwembad is overigens inmiddels voorzien van een afdekking. De kosten daarvan – 17.000 euro – worden naar verwachting in vier jaar tijd terug verdiend. Het afdekken van het zwemwater levert een jaarlijkse besparing van 7.300 kubieke meter gas op. De voorgenomen vernieuwing van de installaties maakt het complex nog energiezuiniger.