Nieuwsbericht Verordeningen digitaal inzien

Gepubliceerd op: 26 januari 2011

Binnen de grenzen die de Gemeentewet en andere wetten zijn gesteld, mag de gemeente regelingen vaststellen. Die regels gelden voor een ieder die zich binnen de grenzen van de gemeente bevindt. Deze verordeningen kunt u digitaal inzien op www.wetten.nl.

Ook de verordeningen vastgesteld door de gemeente Bedum zijn digitaal beschikbaar.