Nieuwsbericht Verkoop nieuwbouwwoningen Ter Laan 4 loopt boven verwachting

Gepubliceerd op: 22 juli 2011

De verkoop van nieuwbouwwoningen in de wijk Ter Laan 4 in Bedum loopt boven verwachting goed. Ondanks de crisis op de huizenmarkt vinden de woningen gestaag aftrek. De drie bouwers/projectontwikkelaars die momenteel actief zijn in de wijk verwachten dit jaar zeker 30 woningen te kunnen opleveren.

Opmerkelijk

De relatief goede verkoop van nieuwbouwwoningen in Bedum is opmerkelijk. Andere nieuwbouwprojecten in forensengemeenten als Bedum lopen moeizaam. De bedrijven die in Ter Laan 4 actief zijn, schrijven het succes onder meer toe aan het goede voorzieningenniveau in Bedum, de prima verbindingen en de nabijheid van de stad Groningen. Vooral stad-Groningers en de Bedumers zelf hebben belangstelling voor wonen in Ter Laan 4.

Diverse type woningen

Op dit moment zijn verschillende bouwprojecten in ontwikkeling. Er worden onder meer relatief goedkope starterwoningen gebouwd. Ook de wat duurdere gezinswoningen en woningen meet een slaap- en badkamer op de begane grond zijn in trek. De verkoop van bouwkavels voor vrijstaande woningen verloopt ook relatief gunstig.

De wijk Ter Laan 4 kenmerkt zich door een speelse, groene opzet. Ook komen er veel waterpartijen. Ter Laan 4 biedt ruimte aan ongeveer 335 woningen en wordt fasegewijs ontwikkeld. In het plan zijn tot nu toe al 50 woningen gerealiseerd. De bij de ontwikkeling betrokken bedrijven zijn Plegt-Vos, VDM en Groothuis. De verkoop is in handen van Verkoopcentrum Nieuwbouwgroningen in de stad Groningen. De gemeente Bedum verkoopt de kavels voor vrijstaande woningen.