Nieuwsbericht Verkeerde datum raadsvergadering in rubriek

Gepubliceerd op: 08 oktober 2013

In de wekelijkse mededelingen van de gemeente Bedum in de Noorderkrant wordt deze week een verkeerde datum voor de aankomende raadsvergadering gepubliceerd. Een fout van onze kant. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 17 oktober en begint om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

Hamerstukken:

  • Vaststellen bestemmingsplan “Zuidwolde Kern”
  • Stand van zaken plannen Bederawalda en centrum en aanvraag tweede voorbereidingskrediet
  • LTA (Lange Termijn Agenda)

 Bespreekpunten:

  • Groenbeheerplan
  • Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 – 2018
  • Actualisatie RGA (Regiovisie Groningen Assen) en Netwerkanalyse 2013

 Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl. De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.