Nieuwsbericht Vergoeding Meerbadenkaart via Participatiefonds?

Gepubliceerd op: 15 maart 2017

Wat is er gewijzigd?

Voorheen kon u een Meerbadenkaart kopen bij het zwembad en de nota zelf voorschieten. Met ingang van 2017 kunnen de kosten ook direct worden vergoed aan het zwembad als u de kosten voor de Meerbadenkaart niet zelf kan voorschieten. De gemeente kan de kosten na goedkeuring van uw aanvraag en de ontvangst van het ondertekende declaratieformulier, vergoeden aan het zwembad en daarna kunt u de Meerbadenkaart ophalen bij het zwembad.

Wat nu te doen?

Als u de kosten voor de Meerbadenkaart vergoed wilt krijgen, dient u eerst schriftelijk een aanvraag in te dienen. Het formulier is verkrijgbaar bij Werkplein Ability (Ubbo J. Mansholtplein 2 in Winsum) of te downloaden via www.werkpleinability.nl. Telefonisch aanvragen kan ook: 0595-750 300 (van 09.00 uur tot 12.30 uur).

Mensen die geen uitkering ontvangen van de gemeente maar wel een aanvraag in het kader van het Participatiefonds willen indienen voor een Meerbadenkaart, worden verzocht meteen met de aanvraag een ondertekend declaratieformulier in te leveren. Dit geldt ook voor mensen die al een uitkering ontvangen van de gemeente, zij weten dit vaak al en hebben meestal al een declaratieformulier in bezit. Het declaratieformulier is voor iedereen op te vragen of te downloaden op de website.

Tijdig aanvragen

Let op: Het afhandelen van uw aanvraag kost enige tijd.