Nieuwsbericht Vergaderingen raadscommissie en raad op 27 juni en 13 juli

Gepubliceerd op: 21 juni 2017

De vergadering van de gemeenteraad op donderdag 22 juni gaat niet door. Wel zal er op dinsdag 27 juni een extra raadscommissievergadering zijn met aansluitend een raadsvergadering met uitsluitend hamerstukken. Ook is er op donderdag 13 juli een extra vergadering van de gemeenteraad.

Commissievergadering

Op dinsdag 27 juni om 19.30 uur is er een extra vergadering van de raadscommissie ABZ. Op de (voorlopige) agenda staan de volgende onderwerpen:

 • (Her)benoeming van leden in diverse gremia
 • Begroting Werkplein Ability
 • Voorjaarsnota gemeente Bedum

Aansluitend is er een raadsvergadering.

Raadsvergadering

Op dinsdag 27 juni om 19.30 uur is er een extra vergadering van de gemeenteraad. Op de (voorlopige) agenda staan de volgende onderwerpen als hamerstukken:

 • (Her)benoeming van leden in diverse gremia (onder voorbehoud)
 • LTA (Lange Termijn Agenda)
 • Jaarstukken en jaarrekening 2016 GR Werkplein Ability
 • Financiële jaarstukken 2016-2018 en Takenevaluatie Veiligheidsregio Groningen
 • Actualisatie begroting 2017 uitvoering Sociaal Domein
 • Wijziging Verordeningen Wmo BMWE 2017
 • Dorpsvisie Zuidwolde
 • Dorpsvisie Onderdendam
 • Ontwerpbegroting 2018 van ARCG
 • Begroting 2018 Omgevingsdienst Groningen

Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl.

De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op: https://besluitvorming.bedum.nl/. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.