Nieuwsbericht Vergadering Vrom 7 januari gaat niet door

Gepubliceerd op: 07 januari 2016

De commissievergadering VROM op donderdag 7 januari is geannuleerd vanwege de weersomstandigheden. Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:

  • Presentatie Tennet: realisatie 380kV hoogspanningsverbinding tussen hoogspanningsstation Eemshaven Oudeschip en transformatiestation Vierverlaten
  • Bespreking rekenkamercommissieonderzoek naar burgerparticipatie "En wie neemt het initiatief?"

Deze onderwerpen worden besproken op de commissievergadering van 3 februari aanstaande.