Nieuwsbericht Van 26 september tot 28 oktober; nieuwe stremming Onderdendam

Gepubliceerd op: 20 september 2011

Gezamenlijk persbericht provincie Groningen en gemeente Bedum

Onderdendam wordt in de periode van 26 september tot 28 oktober gestremd voor doorgaand verkeer van en naar de richting Bedum. De stremming is een gevolg van wegwerkzaamheden aan de Bedumerweg en de Achterweg in het dorp. Hierdoor is de hoofdbrug in het centrum van Onderdendam niet berijdbaar. Verkeer van en naar Winsum/ Warffum en Middelstum ondervindt geen hinder van de stremming. Qbuzz lijn 61 doet Onderdendam gedurende de stremming niet aan. Reizigers moeten gebruik maken van een pendelbusje tussen Bedum en Onderdendam.

Afronding grootscheepse herinrichting

In mei van dit jaar werd een grootscheepse herinrichting van het dorp afgerond. Onderdeel daarvan was het vervangen van het asfalt van het wegdek van de Bedumerweg en de Achterweg door klinkers. Deze klinkers blijken in de praktijk echter niet te voldoen. Ze scheuren onder het gewicht van het relatief zware verkeer. Ook leidde het gebruik van klinkers tot trillingsoverlast in woningen aan de Bedumerweg. 

‘Streetprint’

In overleg met die bewoners en een werkgroep uit het dorp is nu besloten de klinkers te verwijderen. Die worden vervangen door asfalt met een zogenaamde ‘streetprint’. De print, die een klinkerstructuur heeft, wordt in steenrood uitgevoerd. Aan het beeld verandert daarom in de nieuwe situatie weinig. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken.

Afronding

In die periode worden ook afrondende werkzaamheden gedaan. Op een aantal plaatsen in het dorp wordt groen aangeplant en worden hekwerken geplaatst. Ook de laatste straatverlichting wordt aangelegd. Na 28 oktober is het werk helemaal afgerond.

Het herstraten van de Uiterdijk tussen de brug en de Bedumerweg stond voor dit jaar op het programma. Omdat beide werkzaamheden niet gelijktijdig kunnen plaatsvinden, is het herstraten doorgeschoven naar 2012.

Bus

Tijdens  de stremming doet lijn 61 van Qbuzz het dorp niet aan. Busreizigers van en naar Onderdendam moeten in Bedum (halte Bedumerbos) overstappen. Tijdens de ochtend en avondspits wordt er volgens een dienstregeling tussen beide dorpen gependeld. Buiten de spits kunnen reizigers gebruik maken van een belbusje. De begin- en eindhaltes van het busje zijn de reguliere haltes aan de Bedumerweg. Lijn 61 rijdt vanaf Bedum via de Eemshavenweg richting Middelstum/Uithuizen.