Nieuwsbericht Uw mening over het bestuursprogramma

Gepubliceerd op: 06 mei 2014

Onlangs is het bestuursprogramma voor de jaren 2014-2018 gepresenteerd. In dat programma staat vermeld welke koers de coaliti epartijen CDA, PvdA, CU en VVD de komende periode willen gaan varen. De partijen vinden het belangrijk dat ook u uw zegje over dat programma kunt doen. Uw reactie per e-mail kunt u kwijt op h.reijsoo@bedum.nl. Schrift elijk reageren kan ook: Raadsgriffier, Postbus 38, 9780 AA Bedum. Uw reactie moet vóór 29 mei aanstaande binnen zijn. Het bestuursprogramma wordt vervolgens op 19 juni aanstaande definitief door de gemeenteraad vastgesteld.