Nieuwsbericht Uw aanslag waterschapsbelastingen voortaan via het Noordelijk Belastingkantoor

Gepubliceerd op: 02 januari 2018

Tot nu toe kreeg u de aanslag voor de waterschapsbelastingen van Hefpunt. Dat is straks verleden tijd. Vanaf 1 januari 2018 krijgt u hem van het Noordelijk Belastingkantoor. Dit is een nieuwe organisatie die de belastingtaken uitvoert voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en Wetterskip Fryslân en voor de gemeente Groningen. De naam Hefpunt verdwijnt.

De aanslag voor gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking krijgt u zoals gewoonlijk van de gemeente.

Wat merkt u ervan

Uw aanslag voor de waterschapsbelastingen betaalt u voortaan aan het Noordelijk Belastingkantoor. U kunt daar ook terecht met uw vragen over de waterschapsbelastingen. Een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen voor die belastingen, een bezwaar indienen: ook dat doet u voortaan bij het Noordelijk Belastingkantoor.

Meer weten?

Kijk op de website van het Noordelijk Belastingkantoor.