Nieuwsbericht Uitnodiging voor aanbieders van AWBZ-begeleiding 18+

Gepubliceerd op: 31 maart 2014

Aanbieders van AWBZ-begeleiding 18+ zijn van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst 'Continuïteit AWBZ-begeleiding 18+ (exclusief jeugd)'. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 april van 15.00-17.00 uur in Hanzeplaza,  Protonstraat 16, Groningen.

De  Groningse gemeenten bereiden zich gezamenlijk voor op een aantal onderdelen van de decentralisaties in het sociale domein. Eén daarvan is het organiseren van het overgangsrecht voor de AWBZ-functie begeleiding 18+ (exclusief jeugd)  in 2015. Cliënten die een geldige indicatie voor begeleiding hebben op of na 1 januari 2015 vallen onder het overgangsrecht, de zogenaamde continuïteit. De overheveling van genoemde functie gaat gepaard met een budgetkorting. Het gaat om een belangrijke transitie. De gemeenten willen  u als zorgaanbieder  informeren. Tijdens deze bijeenkomst wordt u  bijgepraat  over de ontwikkelingen in het kader van continuïteit van de AWBZ-functie Begeleiding, en krijgt u de gelegenheid vragen te stellen.

U kunt zich tot 14 april om 12.00 uur aanmelden voor de bijeenkomst via aanbestedingen@groningen.nl.