Nieuwsbericht Uitnodiging innovatieatelier Beschermd wonen en Opvang

Gepubliceerd op: 24 mei 2016

Met de komst van de Wmo 2015 is de transitie van Beschermd Wonen voor de GGZ-C pakketten naar de gemeenten een feit geworden. In deze nieuwe taak is ook de opdracht en noodzaak tot transformatie meegekomen. De 23 gemeenten in de provincie Groningen hebben hiervoor samen een meerjarenprogramma opgesteld 'Van beschermd wonen naar begeleiding op maat'. Dit meerjarenprogramma is de leidraad voor het transformatieproces dat gemeenten met elkaar, het werkveld (cliënten en ketenpartners) en de samenleving aangaan. Innovatieve pilots maken integraal onderdeel uit van het programma Beschermd Wonen en Opvang.

De 23 Groninger gemeenten zijn in dit kader op zoek naar vernieuwende ideeën en initiatieven om tot vernieuwend aanbod te komen. Vergeleken met het bestaande aanbod moet dit effectiever en goedkoper zijn. Participatie en zelfredzaamheid moeten worden vergroot, o.a. door gebruik van digitalisering en vaste inbreng van ervaringsdeskundigheid bij begeleiding van inwoners met een psychiatrische aandoening.

Hebt u ideeën die invulling geven aan innovatie binnen Beschermd Wonen en Opvang regio Groningen? Dan nodigen we u van harte uit om uw plan, idee of bijdrage vóór 10 juni 2016 in te dienen. Voorwaarde voor deelname is dat u bereid bent om uw plan, idee of bijdrage toe te lichten in een korte presentatie (pitch). Voordat u daadwerkelijk uitgenodigd wordt om een pitch te verzorgen zal uw plan, idee of bijdrage eerst worden getoetst aan de geldende criteria en kaders en zal er mogelijk een toetsings-/verhelderingsgesprek plaatsvinden.

Datum: Vrijdag 1 juli a.s. van 10.30 uur – 13.30 uur

Locatie: Stadskantoor gemeente Haren aan het Raadhuisplein 10 in Haren

Uw pitch

Tijdens het innovatieatelier op 1 juli a.s. horen wij via een korte pitch graag welke innovatieve ideeën u hebt. U krijgt hierbij 3 minuten de tijd om uw eigen ambities te presenteren. Als u wilt deelnemen, dien uw plan, idee of bijdrage dan uiterlijk vrijdag 10 juni 2016 in via het e-mailadres: innovatie.beschermdwonenenopvang@groningen.nl.