Nieuwsbericht Uitnodiging ; de rekenkamercommissie op rapport

Gepubliceerd op: 08 maart 2012

Op maandagavond 19 maart 2012 bent u om 20.00 uur van harte welkom in de raadszaal van de gemeente Bedum (zij-ingang). Deze avond heeft als titel: De Rkc op rapport: Verantwoordingsdag van de rekenkamercommissie Bedum (afgekort Rkc).

 De Rkc is van mening dat de bekendheid van haar taken en werkzaamheden nog te wensen overlaat en wil hier graag wat aan doen. Daartoe zal op deze avond worden ingegaan op de rekenkamerfunctie in het algemeen en de Rkc Bedum in het bijzonder, waarna een discussie zal volgen. De Rkc heeft Dick Vrieling (oud griffier gemeente Groningen en Nederlands 1-ste gemeenteraadsgriffier) bereid gevonden om als ‘avondvoorzitter’ en discussieleider op te treden. Alle Rkc leden zullen vanzelfsprekend ook aanwezig zijn. 

Iedereen is welkom! Wel wordt iedereen verzocht haar of zijn belangstelling vooraf aan de secretaris van de Rkc kenbaar te maken (mail: h.reijsoo@bedum.nl).

 

Programma

Avondvoorzitter: Dick Vrieling (oud griffier gemeente Groningen, 1-ste griffier in NL)

20.00-20.05 opening

20.05-20.30 inleiding (Elias / Dick)

20.30-21.00 kleine groepjes: welke thema’s zou je willen/kunnen onderzoeken

21.00-21.15 pauze

21.15-22.00 plenaire discussie

 22.00 napraten onder genot van een drankje