Nieuwsbericht Twee koninklijke onderscheidingen

Gepubliceerd op: 29 april 2011

Burgemeester Henk Bakker van Bedum reikte vanmorgen, vrijdag 29 april, twee Koninklijke onderscheidingen uit in het kader van de jaarlijkse ‘Lintjesregen’. De gedecoreerden zijn de heer H.A. van Zeeland en de heer G.H.A. Consten, beiden woonachtig in Bedum.

H.A. van Zeeland onderscheidenDe heer van Zeeland

De heer Henricus Antonius van Zeeland (Leidschendam, 1926) was van 1961 tot 1984 als leraar verbonden aan het St. Maartenscollege te Haren Gr. In 1967 werd hij vicaris te Hoogkerk. In 1985 werd hij pastoor te Delfzijl. In 1991 vestigde hij zich in Bedum. Sindsdien verzorgt hij op vrijwillige basis kerkdiensten in de regio Noord Groningen. Hij was vanaf de oprichting in 1992 bestuurlijk actief binnen de Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Bedum. Hij was voorzitter en secretaris. In maart 2010 legde hij de functies voor de KBO neer. In zijn hoedanigheid als bestuurslid van de KBO, afdeling Bedum, had hij zitting in het dagelijks bestuur van het Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenbonden in Bedum; een organisatie die de belangen van rond de 450 ouderen in de gemeente behartigt. Van 1992 tot 2010 was de heer Van Zeeland , onder meer als secretaris, actief voor de plaatselijke afdeling van het Nationaal Ouderenfonds, die onder meer verantwoordelijk is voor de verkoop van Ouderenzegels. Als postzegelverzamelaar verkocht hij tientallen jaren lang postzegels. De opbrengst daarvan ging naar de missie.

Actief voor ouderen en gehandicapten

De heer Van Zeeland was voorts actief in een klankbordgroep van de Regioraad Noord Groningen die zich bezig hield met (openbaar) vervoersvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten. Hij had hierin van 2004 tot 2010 zitting. De heer Van Zeeland behartigde tenslotte de belangen van zijn zwaar gehandicapte broer in Eindhoven en zijn zieke zus in Berkel en Rodenrijs. De heer H.A. van Zeeland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

G.H.A. Consten onderscheidenDe heer Consten

De heer Gerhardus Hinderikus Antonius Consten (Groningen, 1948) was werkzaam bij het energiebedrijf Essent. Hij is op vele gebieden maatschappelijk actief in zijn woonplaats Bedum. Van 1989 tot 2009 was hij betrokken bij de organisatie van een spelweek voor de Bedumer basisschooljeugd. Gelijksoortige activiteiten legde hij van 1978 tot 1986 aan de dag in zijn vorige woonplaats, Winsum.

Sinds 2002 is hij actief binnen de Historische Vereniging gemeente Bedum. Hij is medeverantwoordelijk voor het beheer van het archief. Ook is hij bezig met de inventarisatie van winkelpanden in Bedum sinds 1900. Hierover verschijnt te zijner tijd een boek.

Actief in sport en zorg voor gehandicapten

De heer Consten is als vrijwilliger actief bij ’s Heerenloo Opmaat; een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap in Bedum. Hij is onder meer secretaris van de familievereniging. De heer Consten was in 1992 betrokken bij de oprichting van een zogeheten ‘G-team’ bij de voetbalvereniging Bedum. Van dit gehandicaptenteam was hij zes jaar lang leider. Hij was verder onder meer leider van een jeugdelftal van de v.v. Bedum en lid van de jubileumcommissie.

Vanaf 1995 is hij lid van de sponsorcommissie van de volleybalvereniging DIO in Bedum. Sinds 1979 is de heer Consten actief als kaderlid van de FNV/AbvaKabo. In die hoedanigheid heeft hij zitting in twee werkgroepen die zich met internationale samenwerking bezig houden. Van 1987 tot heden is de heer Consten lid van de schrijfgroep van de Bedumer afdeling van Amnsty International. In jaren ’80 en ’90 was hij vrijwillig actief bij twee organisaties voor gehandicaptenzorg. In zijn geboorteplaats Groningen was hij van 1973 tot 1983 actief voor de voetbalvereniging Amicitia.

De heer G.H.A. Consten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Iemand voordragen?

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding? Informeert u gerust naar de mogelijkheden! U kunt bellen met Paul Kremer, voorlichter, tel. 050-3018219 / e-mail: p.kremer@bedum.nl Aanvragen voor de Lintjesregen 2012 moeten vóór half september van dit jaar zijn ingediend.