Nieuwsbericht Subsidiemogelijkheden bij het Incidenteel Cultuurbudget

Gepubliceerd op: 03 april 2017

Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? En speelt u daarmee in op een of meerdere van de onderstaande thema's? Dan komt u misschien in aanmerking voor een subsidie uit het Incidenteel Cultuurbudget (ICB). Met de inzet van het ICB wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

  • participatie: meedoen aan culturele activiteiten;
  • de presentatie van het Groninger erfgoed;
  • publieksbereik;
  • innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan);
  • (inter)nationale en regionale samenwerking;
  • kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.

U kunt vanaf nu een aanvraag indienen. De sluitingsdata voor de eerstkomende rondes zijn 15 mei en 1 september 2017.

Criteria

Let op: uw project moet voldoen aan de criteria! Kijk voor een volledig overzicht van de criteria en voorwaarden van het Incidenteel Cultuurbudget eerst op www.provinciegroningen.nl (onder het kopje Subsidies > Cultuur > 'Incidenteel Cultuurbudget'). Heeft u daarna nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Vedder van de Provincie Groningen, afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering via telefoonnummer 050 - 316 45 24.