Nieuwsbericht Stremming Wilhelminalaan Bedum

Gepubliceerd op: 28 september 2015

Het noordelijke deel van de Wilhelminalaan in Bedum wordt momenteel heringericht. In verband daarmee wordt het verkeer met stoplichten geregeld; er is maar één rijbaan beschikbaar. De werkzaamheden verlopen volgens planning. Vanaf 5 oktober aanstaande wordt de weg helemaal gestremd. Dan wordt asfalt over de volle breedte van de weg aangebracht. De stremming duurt tot en met 9 oktober en mogelijk tot en met 10 oktober. Doorgaand verkeer wordt dan omgeleid.

Omleidingen

Verkeer vanuit het noorden gaat via de Wroetende Mol en de Lageweg/Stationsweg het centrum van Bedum in. Verkeer vanuit het zuiden volgt de route Stationsweg, Thedemastraat, Oude Dijk, Westerdijkshorn en Wolddijk/Wroetende Mol.

Vrachtverkeer, waaronder dat van en naar de zuivelfabriek in Bedum, wordt omgeleid via de N46 (Eemshavenweg) en Onderdendam. Als gevolg hiervan zal de verkeersdruk in dat laatste dorp tijdelijk aanzienlijk toenemen. In Onderdendam worden verkeersregelaars ingezet. De inzet wordt afgestemd op de praktijk daar.

De stremming en de omleidingsroutes worden ook in de regio rond Bedum met borden aangegeven. De gemeente heeft de bewoners langs de omleidingsroutes door middel van een brief geïnformeerd.

Na de afronding van het werk aan de Wilhelminalaan worden de Parallelweg, het noordelijke deel van de Stationsweg, een deel van de Lageweg en de Wroetende Mol aangepakt. De werkzaamheden aan die wegen moeten rond uiterlijk op 22 december zijn afgerond. Ook dit werk leidt tot stremmingen en omleidingen.