Nieuwsbericht Start proefproject in wijk 'Plan Oost'

Gepubliceerd op: 27 augustus 2013

Op donderdagavond 5 september heet wethouder Menne van Dijk bewoners van de wijk ‘Plan Oost’ welkom in het Trefcentrum in Bedum. De gemeente gaat met inwoners van de wijk in gesprek over het proefproject ‘wijkaanpak’ dat hier van start gaat.

Met de wijkaanpak wil de gemeente bereiken dat inwoners zich inzetten en meer invloed krijgen op hun eigen woonomgeving. Inwoners kunnen zich uitspreken en verantwoordelijkheid nemen voor zaken die zij zelf belangrijk vinden. Afhankelijk van de wensen kan dat bijvoorbeeld gaan om initiatieven op het gebied van openbaar groen, onderlinge betrokkenheid, ouderen die elkaar helpen of het aantrekkelijk blijven van de omgeving voor jongeren.

Meer regie voor inwoners

Voor de gemeente is het belangrijk om de leefbaarheid samen met inwoners op te pakken omdat de overheid de komende jaren moet bezuinigen. De gemeente krijgt daardoor meer taken maar minder geld. Door samen te werken wordt behalve bespaard ook specifieker ingespeeld op wensen van de inwoners. Om wensen en ideeën in kaart te brengen die leven in de wijk, benadert een medewerker van de stichting welzijn en dienstverlening de wijkbewoners. Zij coördineert ook eventuele werkgroepen die aan de slag gaan bij initiatieven van de inwoners. Voor de uitvoering van die initiatieven is door de raad van Bedum een bescheiden budget beschikbaar gesteld.

Waarom Plan Oost?

De gemeente heeft bewust gekozen om het proefproject te starten in een wijk waar al veel positiefs gebeurt. In de wijk ‘Plan Oost’ zetten mensen zich –al dan niet in verenigingsverband- actief in. Dat is een belangrijk ingrediënt voor succes. Wanneer het proefproject slaagt, kan het project in de toekomst ook in andere wijken van de gemeente worden uitgevoerd.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de projectpagina van het proefproject.