Nieuwsbericht Spreek u uit over herindeling!

Gepubliceerd op: 28 maart 2013

Bedumers kunnen zich uitspreken voor of tegen een mogelijke gemeentelijke herindeling. Ook kunnen de inwoners aangeven met welke gemeente(n) Bedum moet fuseren, mocht herindeling onvermijdelijk zijn. De voorkeuren kunnen op de site van de gemeente worden aangegeven. De enquête verschijnt volgende week ook in een huis aan huisblad.

Voordat de gemeenteraad zich in april over de herindelingsplannen uitspreekt, willen college en raad weten hoe er door de bevolking tegenaan wordt gekeken. De uitkomsten van de enquête worden dan ook in de besluitvorming betrokken. De inwoners van de gemeente kunnen zich tot en met 31 maart uitspreken.

Naast de enquête belegt de gemeente ook nog drie avonden waarin de Bedumers hun zegje over herindeling kunnen doen. Daarbij zijn ook de verenigingen voor dorpsbelangen betrokken.

Bijeenkomsten 

De eerste avond wordt gehouden op maandag 25 maart in het Trefcentrum Bedum. De bijeenkomst is voor alle inwoners van de gemeente. Voor die bijeenkomst is minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken uitgenodigd. Zijn komst is nog onzeker. Oud-minister van Landbouw Hayo Apotheker uit Loppersum heeft wel toegezegd te zullen komen. Apotheker is momenteel burgemeester van Zuid West Friesland, een gemeente waarin vijf kleinere gemeenten zijn opgegaan. De oud-minister, geboren in Loppersum, is een voorstander van bestuurlijke schaalvergroting.

De bestuurskundige, Prof. dr. Michiel Herweijer, gaat op de avond in Bedum het ‘tegengeluid’ vertolken. De hoogleraar Bestuurskunde aan de universiteit van Nijmegen geldt als een gezaghebbend tegenstander van herindeling. Hoewel hij zijn medewerking heeft toegezegd, is zijn komst nog niet helemaal zeker. Zijn eventuele vervanger is dr. ing. Edwin de Jong, eveneens bestuurskundige en eigenaar van een bureau voor beleidsadvies in Assen.

De avond in het Trefcentrum begint om 19.30 uur en wordt geleid door Henk ten Oever. Ten Oever is als journalist werkzaam geweest voor onder meer het Nieuwsblad van het Noorden, de NOS, NCRV en RTVDrenthe.

Op dinsdag 26 en woensdag 27 maart zijn er kleinere bijeenkomsten voor de bewoners van Onderdendam (Zijvesterhoek) en Noord- en Zuidwolde (Het Anker, Zuidwolde). Op deze avonden kunnen bezoekers in gesprek met de leden van het college van burgemeester en wethouders. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

College koerst voorlopig op zelfstandigheid en samenwerking

Het college koerst voorlopig op een zelfstandige gemeente Bedum. De noodzaak om daarbij op bepaalde beleidsterreinen met andere gemeenten samen te werken, wordt door het college erkend. Het gemeentebestuur vindt onder meer dat herindeling tot gevolg heeft dat de afstand tussen bestuur en burgers vergroot wordt. De variant die door de commissie Jansen wordt aanbevolen – samenvoeging van Bedum, De Marne, Winsum en een deel van Eemsmond – vindt het Bedumer college ‘niet toekomstbestendig’. Tot aan het verschijnen van het rapport van de commissie Jansen volgde ook de raad de koers van een zelfstandige gemeente Bedum die samenwerkt in ‘clusters’ van gemeenten.