Nieuwsbericht Sluitingen rond Hemelvaart en Pinksteren

Gepubliceerd op: 06 mei 2013

Het ZorgLoket in het gemeentehuis is op de vrijdagen van 17 mei en 24 mei gesloten.

Op 9 mei (Hemelvaartsdag), 10 mei en 20 mei (Tweede Pinksterdag) zijn alle gemeentelijke afdelingen gesloten. Voor dringende aangiftes van geboorte of overlijden op vrijdag 10 mei kunt u contact opnemen met mevrouw Bakker, tel. 06 229 44 553.  Voor het vastleggen van een begrafenis kunt u contact opnemen met de heer Haveman, tel. 06 537 00 544.

De huisvuilroute van 9 mei (Hemelvaartsdag) wordt gereden op 11 mei. De inzameling van afval op maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) verschuift naar zaterdag 18 mei.