Nieuwsbericht Samenwerking in CJG Noord Groningen steeds intensiever

Gepubliceerd op: 19 augustus 2014

Logo cjg
Het afgelopen jaar is de samenwerking tussen alle partijen in het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond steeds intensiever geworden. Er is hard gewerkt om vanuit deze samenwerking een toegankelijke partner te zijn voor ouders en kinderen, maar ook voor onderwijs en de huisartsen.  Het doel van het CJG Noord Groningen is dat ouders en jongeren snel en eenvoudig hulp en ondersteuning kunnen krijgen als dat nodig is. Daarbij is het CJG altijd de voordeur waar men terecht kan.

Dit staat in het jaarverslag over 2013 dat deze week werd vastgesteld door de colleges van B&W van de 4 gemeentes. Er zijn in 2013 verschillende activiteiten georganiseerd door het CJG Noord Groningen. Daarbij werden steeds vaker ook ouders en jongeren zelf betrokken bij de voorbereiding ervan. Ook is in 2013 een aantal trends vastgesteld. Zo zijn helaas (vecht)scheidingen, overgewicht en opvoedingsonmacht in toenemende mate onderwerpen die meer problematisch worden en waarop ook in 2014 ingezet gaat worden.

Met de samenwerking in het CJG hebben gemeentes en kernpartners verder gewerkt aan de voorbereidingen van de transitie Jeugdzorg die per 2015 een feit zal zijn. Hierbij wordt niet alleen de overgang zelf vorm  gegeven maar ook een daarbij behorende andere, meer vanuit burgerschap georganiseerde manier van werken.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin zal deze lijn ook in 2014 voortzetten. Aan de ene kant zal de samenwerking tussen de hulpverlenende organisaties nog intensiever worden. Aan de andere kant wil het CJG de drempel voor ouders en jongeren nog verder verlagen en hulp nog toegankelijker maken. Daarbij zal meer en meer gekeken worden in hoeverre de eigen kracht van ouders, gezinnen, buurten en wijken gebruikt kan worden bij het oplossen van problemen.

 

Over het CJG Noord Groningen

 

Het CJG Noord Groningen is een samenwerking tussen de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Kernpartners van het CJG zijn  GGD-Groningen, Jongerenwerk, MEE-Groningen, Stichting MJD, Stichting Welzijn en Dienstverlening en Bureau Jeugdzorg. Samen met bijvoorbeeld huisartsen en onderwijs, maar ook met zorgaanbieders en andere organisaties wil het CJG ouders en jongeren en hun omgeving zo goed en snel mogelijk ondersteunen bij vragen rond opvoeden en opgroeien.