Nieuwsbericht Rekenkamercommissie legt verantwoording af

Gepubliceerd op: 08 juli 2011

De Rekenkamercommissie (Rkc) uit de Bedumer gemeenteraad houdt op woensdag 13 juli een openbare bijeenkomst. Daarin legt de commissie verantwoording af. De bijeenkomst is voor iedereen te bezoeken.

Sinds 2002

De Rekenkamercommissie is ingesteld in 2002. Aanleiding vormde de invoering van het ‘duale stelsel’ in de gemeenteraden. Daarmee kwam het college van burgemeester en wethouder ‘losser’ van de raad te staan. De raad kreeg verder de beschikking over een instrumentarium om de controlerende rol te versterken. Eén van die instrumenten is de rekenkamercommissie. De commissie in Bedum deed de afgelopen jaren onder meer onderzoek naar de afhandeling van correspondentie door de gemeente, de hoogte van de begraafrechten en het subsidiebeleid.

Meer bekendheid

De Rekencommissie streeft naar meer bekendheid onder de inwoners van de gemeente. Vandaar dat is besloten tot een openbare ‘verantwoordingsbijeenkomst’. Daarvoor zijn onder andere de gemeenteraadsleden uitgenodigd. De heer Elias de Haan, voorzitter van de Rkc Bedum, houdt een inleiding. Daarna kan er onder voorzitterschap van Henk Bakker worden gediscussieerd. De bijeenkomst wordt gehouden in de raadzaal van het Bedumer gemeentehuis en begint om 20.00 uur. Belangstellenden kunnen zich per e-mail melden bij de griffier van de raad, Henk Reijsoo (h.reijsoo@bedum.nl).