Nieuwsbericht Reizigersonderzoek spoorlijn Groningen-Delfzijl

Gepubliceerd op: 06 september 2011

In de eerste week van september 2011 wordt gestart met een onderzoek onder treinreizigers op de lijn Groningen – Delfzijl. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door De Bie Onderzoek en Advies en is het vervolg op het in 2009 uitgevoerde onderzoek. Het doel is zicht te krijgen op de sociale veiligheid op de stations langs de lijn. Ook de ervaringen van de reizigers in de trein worden meegenomen.

Verbetering veiligheid

Na het onderzoek in 2009 is een samenwerkingsconvenant gesloten tussen de betreffende gemeentes, de provincie Groningen, NS/Prorail, Arriva en de politie. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd over onder andere het onderhoud van de stations en de directe omgeving daarvan, fiets- en parkeervoorzieningen, verlichting en toezicht. Op basis van het eerdere onderzoek in 2009, waarin door de reizigers enkele tekortkomingen en verbeterpunten zijn genoemd, is in de afgelopen periode een aantal maatregelen genomen om de sociale veiligheid te bevorderen. Het betreft vooral maatregelen die er op gericht zijn dat de stations er schoon en goed onderhouden uitzien, de verlichting op de stations voldoende is, er goede reizigersinformatie is en dat er voldoende parkeervoorzieningen aanwezig zijn. Een schone en nette omgeving bevordert namelijk ook de veiligheidsgevoelens van de reiziger.

Resultaten begin 2012 verwacht

Doel van het komende onderzoek is van de reizigers te horen of de genomen maatregelen en de samenwerkingsafspraken het gewenste resultaat hebben gehad. Voor alle betrokkenen is het immers van belang dat de reizigers het reizen per trein in als prettig en vooral als veilig ervaren. Voor het welslagen van het onderzoek is het van belang dat de reizigers, net als in 2009, bereid zijn om mee te werken. De resultaten van het onderzoek worden verwacht in januari 2012.

Persbericht namens de provincie Groningen