Nieuwsbericht Reis naar de Oogstfeesten in Zbaszynek (Polen)

Gepubliceerd op: 02 april 2012

De werkgroep Internationale Betrekkingen van de gemeente Bedum heeft van het gemeentebestuur van de Poolse partnergemeente Zbaszynek opnieuw een uitnodiging ontvangen om de jaarlijkse oogstfeesten, die worden gehouden op 8 en 9 september 2012, bij te wonen. Dit jaar bestaan de internationale contacten tussen de gemeenten Zbaszynek en Bedum in de maand september 2012 twintig jaar. Op zaterdag 8 september a.s. zal de gemeente Zbaszynek, in het kader van de oogstfeesten, hier speciaal aandacht voor vragen.

De oogstfeesten vinden dit jaar plaats in het dorpje Kosieczyn. Op donderdag 6 september 2012 staat het vertrek gepland en maandag 10 september 2012 wordt de terugreis naar Bedum aanvaard. De reis zal worden gemaakt met een touringcar van Arriva Touring. Het bezoek aan de oogstfeesten is bedoeld en mogelijk voor alle inwoners van de gemeente Bedum. Indien u belangstelling heeft om dit bezoek mee temaken, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de secretaris van de werkgroep, Jaap Heres, tel. 050-3015307 of 06-43533462.

Aanmelden of meer informatie

U kunt zich ook via een mail-bericht opgeven. Bedoelde mail dient u te richten aan: internationalebetrekkingen@bedum.nlDe reiskosten bedragen afhankelijk van het aantal deelnemers €. 100,-- tot €. 125,-- per persoon. Deelnemers moeten vooraf een waarborgsom van €. 50,-- per persoon voldoen. Mocht u belangstelling hebben, maar u wilt vooraf nog nadere informatie ontvangen, neem dan gerust contact op met voornoemde telefoonnummers of zend een mailbericht. U kunt eventueel ook contact opnemen met de werkgroepleden: Mevr. D. Venhuizen-Schaap (tel. 050-3014650)  of de heer J. van Dijk (050-3013131).

Uit betrouwbare bron hebben we begrepen, dat binnen de volleybalvereniging DIO er plannen bestaan om met een (groot) aantal leden de reis naar de oogstfeesten in Zbaszynek te maken. Doel hiervan is de banden, die sinds 2010 met de volleybalvereniging in Zbaszynek bestaan, te verdiepen en verder uit te breiden.

Overigens geldt: die het eerst komt, die het eerst maalt!!!!