Nieuwsbericht Reactie college op rapportage Staatstoezicht op de Mijnen

Gepubliceerd op: 19 maart 2013

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de vorige week ontvangen rapportage van Staatstoezicht op de Mijnen over het gasveld Bedum. Het college verzocht deze instantie, mede naar aanleiding van vragen uit de gemeenteraad, half februari om nadere informatie over dat veld.  Aanleiding daarvoor vormde de samenloop tussen mogelijk grotere effecten vanuit het Slochterenveld en de huidige boring vanaf de NAM-locatie aan de Wolddijk bij Bedum en mogelijke gevoelens van onzekerheid daarover bij de Bedumer bevolking.

De brief van het Staatstoezicht is duidelijk en bevestigt de opstelling van het college:

  • Het Bedumer gasveld moet worden onderscheiden van het Slochterenveld; tussen beide velden bestaat geen relatie.
  • De actuele boring bij Bedum hoeft niet noodzakelijkerwijs tot gaswinning te leiden.
  • De kans op een aardschok vanuit het Bedumer veld was en blijft klein; de maximale sterkte was en blijft 3,9 op de schaal van Richter.

Als het laatste zich toch zou voordoen, is er een kans op lichte tot matige schade aan gebouwen. Er is geen gevaar voor de bevolking. Dat de kans op aardschokken zeer klein is, wordt bevestigd door de praktijk: de winning uit het veld in de afgelopen periode van ruim 20 jaar heeft nog nooit geleid tot voelbare bevingen.

Naar de mogelijke grotere effecten vanuit het Slochterenveld naar de omgeving, waaronder Bedum, heeft de minister van Economische Zaken onderzoek gelast. De Tweede Kamer volgt hem daarin. Dáár ligt ook de verantwoordelijkheid. Het Bedumer gemeentebestuur houdt, samen met andere bestuurders van provincie, waterschappen en gemeenten, de vinger aan de Haagse pols.