Nieuwsbericht Publiek vervoer gestart: aanvullende informatie Wmo-pas en huisgenoten

Gepubliceerd op: 12 april 2018

Afgelopen weken hebben ruim 40.000 Wmo-pashouders een nieuwe Wmo-pas ontvangen. Dit omdat er nieuwe vervoerscontracten zijn afgesloten voor de komende jaren voor publiek vervoer. En niet per gemeente, maar voor heel Groningen en Drenthe. Ondanks alle intensieve voorbereidingen en afstemming is er helaas iets mis gegaan met de naam op de Wmo-pas van sommige vrouwelijke pashouders.

Naam op de Wmo-pas verkeerd? U kunt gewoon reizen

Tot onze spijt is (bij een aantal gemeenten in Groningen en Drenthe), niet op elke Wmo-pas de goede naam gezet. Per abuis zijn op sommige passen alleen de meisjesnaam gezet, in plaats van de gewenste naam van de (overleden) echtgenoot. Wij begrijpen dat dit voor de desbetreffende Wmo-pashouder erg vervelend kan zijn. Als iemand een verkeerde naam op de pas heeft en graag een nieuwe wil ontvangen, kunnen zij hun gemeente bellen. Totdat de nieuwe pas is toegestuurd, kan de huidige Wmo-pas gewoon worden gebruikt. Op dit moment inventariseert Team Publiek Vervoer bij welke gemeenten dit speelt, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen.

Huisgenoten mogen gewoon meereizen

Bij sommige gemeenten is bij Wmo-pashouders verwarring ontstaan rondom 'huisgenoten'. De Wmo-pashouder heeft een pas gekregen. In sommige gemeente mogen geregistreerde huisgenoten meereizen tegen hetzelfde Wmo-tarief. Of dit mag is per gemeente vastgelegd in de spelregels. Huisgenoten hebben geen pas ontvangen. Zij mogen (als de spelregels van de gemeente dit toelaten) wel met de Wmo-pashouder meereizen voor hetzelfde Wmo-tarief. In het toegezonden informatiepakket hebben de Wmo-pashouders de spelregels ontvangen. Deze staan ook op de website: www.publiekvervoer.nl.   

Achtergrond

Onder publiek vervoer verstaan we alle publieke vervoersvormen waar inwoners en bezoekers gebruik kunnen maken: de hubtaxi, buurtbus, lokaal vervoer en vervoer speciaal toegespitst op doelgroepen. Zoals voor Wmo-pashouders, kinderen in het leerlingenvervoer en vervoer naar de sociale werkplaats.