Nieuwsbericht Programmamanager herindeling voor BMWE-gemeenten

Gepubliceerd op: 29 november 2016

De colleges van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) hebben mevrouw Jellemiek Zock-ten Hoor (Zuidhorn) benoemd als programmamanager herindeling. Mevrouw Zock krijgt een sturende en verbindende rol in het proces van herdeling, zowel op bestuurlijk (raden en colleges) als op ambtelijk niveau. Zij begint op 1 februari 2017. De vier colleges zijn blij met de nieuwe aanwinst: "Deze programmamanager heeft ruime ervaring met gemeentelijke organisaties en het herschikken daarvan en wij hebben er alle vertrouwen in, dat zij de BMWE-gemeenten via de juiste weg naar de juiste bestemming zal leiden, namelijk één nieuwe gemeente".

Op dit moment is mevrouw Zock-ten Hoor directeur Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Eerder was zij onder meer algemeen directeur van de Dienst Sozawe Groningen en directeur ad interim bij Stichting Veiligheidszorg Noord.

De BMWE-gemeenten fuseren tot één gemeente. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2019. Samen staan de gemeenten sterker in het bedienen van de 50.000 inwoners in het gebied boven Groningen. De afzonderlijke gemeenten werken nu al intensief op diverse terreinen met elkaar samen. Om straks één grote gemeente te worden, wordt deze samenwerking uitgebreid en geïntensiveerd.

Logo's gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond