Nieuwsbericht Portefeuilleverdeling Bedumer college rond

Gepubliceerd op: 19 mei 2014

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders heeft de portefeuilleverdeling rond. Dat college bestaat - naast burgemeester Henk Bakker - uit Johannes de Vries (CDA), Jan-Willem van de Kolk (PvdA) en Menne van Dijk (CU). De Vries en Van de Kolk zijn nieuw; Menne van Dijk begint aan zijn tweede periode als wethouder van Bedum.

De portefeuilleverdeling is als volgt:

Burgemeester Henk Bakker:

 • Openbare orde, veiligheid/handhaving, brandweer, politie, GHOR
 • Gaswinning
 • Burger en bestuur, communicatie
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Personeel en organisatie
 • ICT, digitale dienstverlening
 • Economische zaken, vastgoed, centrumplan
 • Regiovisie
 • Internationale contacten

 

Wethouder Johannes de Vries

 • Verkeer en vervoer
 • Openbare werken
 • Agrarische zaken, natuur en landschap
 • Toerisme en recreatie
 • Cultuur, sociaal-cultureel werk
 • Ruimtelijke ordening
 • Monumentenzorg

 

Wethouder Jan-Willem van de Kolk

 • Financiën
 • Sport
 • Nutsbedrijven
 • Afvalstoffen, milieu, duurzaamheid
 • Sociale werkvoorziening
 • Volkshuisvesting

 

Wethouder Menne van Dijk

 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Werk en inkomen
 • Welzijn en zorg
 • Volksgezondheid
 • Statushouders/inburgering

Eerste loco-burgemeester is Menne van Dijk. Jan-Willem van de Kolk is tweede en Johannes de Vries derde loco-burgemeester.