Nieuwsbericht Pleeggezinnen in Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond ontvangen verrassingsmand

Gepubliceerd op: 02 november 2018

De 4 verantwoordelijke wethouders voor jeugdzorg in Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond delen de komende week verrassingsmanden uit aan pleegouders in hun gemeente. Zo geven zij aandacht aan het bijzondere werk dat pleegouders doen. Het is vanuit de gemeente een blijk van waardering aan pleegouders voor hun zorg en taak die ze op zich genomen hebben.

"Waardering voor inwoners die iets voor een ander betekenen"

Van woensdag 31 oktober tot en met 7 november is de Week van de Pleegzorg. De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond grijpen dit moment aan om extra aandacht te geven aan pleegzorg én de pleegouders. In onze gemeenten zijn er ruim 60 pleeggezinnen. Zij stellen hun hart en huis open voor een kind dat niet meer thuis kan wonen. Wethouders uit onze gemeenten zetten deze pleegouders in het zonnetje door hen een verrassingsmand aan te bieden.

Wethouder Menne van Dijk (Bedum) mocht het spits afbijten en verraste donderdag 1 november een van de pleeggezinnen in Bedum. Menne van Dijk: "Pleegouders vinden het vaak vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. Er wordt meer en meer een beroep op iedereen gedaan om er voor elkaar te zijn. Inwoners die iets voor een ander betekenen, kwetsbare kinderen in dit geval, verdienen onze waardering." Een aantal pleeggezinnen krijgt de verrassingsmand persoonlijk uit handen van de wethouders. Niet alle pleegouders willen op deze manier in de schijnwerpers staan. Zij ontvangen de mand via een andere weg.

Informatieavond op 13 november

Naast deze waardering wordt rondom de Week van de Pleegzorg een aantal andere activiteiten georganiseerd. "We willen ook aandacht creëren voor pleegzorg en onze inwoners inspireren na te gaan of het ook iets voor hen zou kunnen zijn. Er is nog steeds behoefte aan meer pleeggezinnen. Samen met de vier pleegzorgorganisaties in de provincie Groningen organiseren we op 13 november een informatieavond over pleegzorg. De avond daarvoor (12 november) is er een mini-symposium voor pleegouders en gemeenteambtenaren waar zij van elkaar kunnen leren. We hebben te maken met veel regelgeving. Het is belangrijk dat we elkaar leren kennen en weten waar we dagelijks mee te maken hebben. Samen moeten we zorgen voor deze kwetsbare groep", licht Menne van Dijk toe.

Gemeenten en pleegzorg

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Daarmee zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor vrijwel de gehele jeugdzorg en jeugdhulpverlening. Hieronder valt ook pleegzorg.

Pleegouders

Er is nog steeds behoefte aan meer pleeggezinnen. Soms kan een kind een tijdje niet meer thuis wonen, of helemaal niet meer bij ouders opgroeien omdat de ouders niet voor hun kind kunnen zorgen. De pleegzorgorganisaties die in de Provincie Groningen actief zijn (Elker Pleegzorg, Timon, Leger des Heils en William Schrikker), zijn altijd op zoek naar nieuwe pleegouders die een plek hebben in huis en hart.

2018 - Pleegouders Bedum in het zonnetje

Wethouder Menne van Dijk deelt verrassingsmand uit aan pleeggezin familie Dwarshuis in Bedum (foto: Herman Spier)