Nieuwsbericht Plannen voor nieuwe zorgboerderij bij Zuidwolde

Gepubliceerd op: 18 mei 2015

Zorginstelling Profila heefGezinsboerderij Kardinget plannen voor de bouw van een zorgboerderij aan de Oosterseweg, tussen Zuidwolde en Noorddijk. Het college van burgemeester en wethouders van Bedum wil in principe medewerking verlenen aan de plannen. Over die plannen informeertĀ  het gemeentebestuur de Zuidwoldenaren op 21 mei aanstaande.

Op de locatie aan de Oosterseweg 37 stond eerder een boerderij. Deze brandde enige jaren geleden af. De geplande nieuwbouw moet gaan bestaan uit 16 wooneenheden, stallen, een verblijf voor dagbesteding, een woonhuis en een werkplaats. De initiatiefnemers starten in de loop van juni met een campagne die bewoners naar nieuwe zorgcentrum moet krijgen. Na die campagne wordt beslist of het project ook daadwerkelijk van de grond komt.

Gezinsboerderij Kardinge

Het complex krijgt de naam 'Gezinsboerderij Kardinge'. Profila Zorg exploiteert bij Noorddijk al een zorgboerderij met die naam. Als de nieuwbouw bij Zuidwolde wordt gerealiseerd, wordt de vestiging in Noorddijk gesloten. Voor het ontwerp van de nieuwbouw tekende het architectenbureau Looman/Guido Bakker. Een impressie van de plannen kunt u downloaden.

Wethouder Johannes de Vries van Bedum is verheugd over de ontwikkelingen. "We zijn al jaren bezig de 'Wolddstreek' tussen de stadswijk Beijum en Zuidwolde toekomstbestendig te maken. Aanvankelijk lagen er plannen voor een golfbaan maar die bleken niet haalbaar. De landbouw 'draagt' het gebied. Daarnaast zijn er recreatieve wandel en fietsmogelijkheden. De huidige zorgboerderij in Noorddijk doet aan groententeelt en verkoop van groente en fruit. Die activiteiten worden voorgezet in de nieuwe plannen. De eventuele komst van een zorgboerderij juichen we toe; . die brengtĀ  vitaliteit en dynamiek naar het gebied."

Inloopbijeenkomst in Zuidwolde

Bewoners van Zuidwolde kunnen op 21 mei kennis van de plannen nemen, De gemeente organiseert dan een inloopbijeenkomst. Die wordt gehouden in dorpshuis De Kern in Zuidwolde. Belangstellenden kunnen er van 18.30 tot 20.00 uur terecht.