Nieuwsbericht Pilot hondenpoep verloopt moeizaam

Gepubliceerd op: 29 april 2011

De maatregelen die eind vorig jaar zijn genomen om de overlast door hondenpoep in een groenstrook langs de Schoolstraat in Bedum terug te dringen, sorteren nog te weinig effect. Van de voorzieningen die door de gemeente zijn geplaatst, wordt maar mondjesmaat gebruik gemaakt. Dit blijkt uit een tussentijdse evaluatie.

Afvalbakken geplaatst

In november vorig jaar plaatste de gemeente een aantal dispensers langs de groenstrook. Hondenbezitters kunnen daar zakjes uithalen waar de behoefte van de hond in kan worden gedaan. De volle zakjes kan men kwijt in afvalbakken die er extra zijn neergezet. Hondenbezitters in de buurt zijn door de gemeente aangeschreven met het verzoek gebruik van de voorzieningen te maken. De inhoud van afvalbakken en het aantal zakjes dat gebruikt is, werd met enige regelmaat gecontroleerd door personeel van Openbare Werken. Uit die controles blijkt dat het gebruik van de voorzieningen minimaal is. De tegenvallende resultaten zijn voor de gemeente aanleiding geweest de hondenbezitters in de omgeving van de strook andermaal aan te schrijven. In de brief wordt met klem om medewerking verzocht.

Proef tot november 2011

Het proefproject loopt nog tot november van dit jaar. Als het alsnog slaagt, overweegt de gemeente ook op andere locaties voorzieningen te plaatsen. Met de proef is een bedrag van rond de 4.000 Euro gemoeid.